Om bestyrelsen i ATK

Bestyrelsen i Amager Triatlon Klub, er valgt på generalforsamlingen, som finder sted 1 gang årligt, inden 1. marts.

I bestyrelsen er der følgende poster:

 • Formand: Formanden binder de enkelte udvalg og opgaver sammen, samt sørger for kontakt til haller, kommune, og sponsorer. Det er endvidere formandens opgave, sammen med resten af bestyrelsen, at varetage klubbens interesser, både økonomisk ansvarligt, og ved at efterleve planlagte strategier og missioner.
 • Kasserer: Kassereren sørger for at holde regnskab med klubbens udgifter og indtægter, samt aflønning af trænere etc. Kasseren afleverer endvidere én gang årligt et regnskab til den valgte revisor. Med sin plads i bestyrelsen, har kasseren også andre opgaver, som fordeles af resten af bestyrelsen, i samråd med kasseren selv.
 • Bestyrelsesmedlem 1 – 3: Med sin plads i bestyrelsen, har medlemmet også andre opgaver, som fordeles af resten af bestyrelsen, i samråd med medlemmet selv.
 • Suppleant: Suppleanter er repræsenteret i de enkelte udvalg, og indtræder ved behov.

Til de enkelte poster er følgende personer valgt for den kommende valgperiode:

 • Formand: Asbjørn May
 • Kasserer: Steffen Maas
 • Bestyrelsesmedlem 1: Viktor J. Mårup
 • Bestyrelsesmedlem 2: Karoline Broberg
 • Bestyrelsesmedlem 3: Rikke Gaard
 • Suppleant 1: Marie McKenna
 • Suppleant 2: Morten Holm-Hemmingsen

Bestyrelsen kan kontaktes her.

Comments are closed.